Gaël van Hyfte

Kinesitherapeut

0494 25 77 08

Manuele therapie

Het doel van de postgraduaatopleiding is een gespecialiseerde kinesitherapeut in het domein van het. neuromusculoskeletale stelsel op te leiden. De noodzakelijke kennis, inzichten en vaardigheden uit zowel de sportkinesitherapie als de manuele therapie komen op een geïntegreerde en praktijk gerelateerde manier aan bod.

 

Manuele therapie omvat een brede en diepgaande specialisatie binnen het bewegingsstelsel. Er is specifieke aandacht voor gevorderde en aanvullende onderzoeks- én behandeltechnieken binnen articulaire, neurogene en musculaire functiestoornissen, inclusief de manipulaties.

 

De werkzaamheden van de manueel therapeut zijn gekenmerkt door een grote complexiteit op

verschillende vlakken:

  • De manueel therapeutische diagnostiek is van een grote complexiteit. Enerzijds gezien het breed klinisch denkkader waarbinnen het klinische redeneerproces plaatsvindt. Vanuit een grondig en gedetailleerd klinisch onderzoek van de patiënt worden de gevonden neuromusculoskeletale disfuncties geïnterpreteerd rekening houdend met de medische gegevens, kennis van weefselmechanismen, pijnmechanismen en psychosociale factoren. Anderzijds zijn er ook complexere vaardigheden vereist om het manueel therapeutisch onderzoek ten volle te kunnen uitvoeren waaronder de segmentale diagnostiek, toegevoegd neurologisch en neurodynamisch onderzoek, myofasciale testprocedures en motorische controle testen in het kader van disfunctiepatronen.
  • De therapeutische vaardigheden zijn technisch van een hoog niveau en vragen bijkomende ervaring, kennis en inzicht om dit te kunnen transfereren naar diverse patiëntensituaties. Een flexibele keuze en aanpassing van technieken en uitvoeringsmodaliteiten in functie van de specifieke noden en beperkingen van de actuele toestand van de patiënt is van groot belang om een goed therapieresultaat te verkrijgen en dit vraagt bijkomende vaardigheden.

 

  • De manueel therapeut krijgt frequent te maken met complexe neuromusculoskeletale disfuncties die enkel via een aanpak vanuit een breed klinische denkkader optimaal te behandelen zijn. Bij een complexe problematiek is er ook regelmatig een goede samenwerking met andere gezondheidswerkers nodig.

Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?

 

 

 Contacteer mij voor meer info

Gaël van Hyfte / Kinesitherapeut

 

Algemene revalidatie - Sportrevalidatie - Manuele therapie - Autogene drainage bij kinderen

info@gaelvanhyfte.be  |  0494 25 77 08  |  Dullaert 87, 9900 Eeklo